Ảnh đại diện Tuấn (AC3631)
Lục Văn Tuấn
25/06/1997
0935948***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
luctuan***@gmail.com
Nam
Xã Easiên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
10 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết