Ảnh đại diện Phong (AC3813)
Nguyễn *** Phong
03/04/1995
0968864***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ducphong.***@gmail.com
Nam
***, đường số 10, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết