Ảnh đại diện Phong (AC4414)
Huỳnh *** Phong
24/05/1994
0989130***
An Giang
huynhquocphong***@gmail.com
Nam
Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
An Giang
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết