Ảnh đại diện Quang (AC6742)
*** Quang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt