Ảnh đại diện Thắng (AC8335)
Đỗ *** Thắng
13/06/1985
0961040***
Tp Hồ Chí Minh, Long An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
sanyo***@yahoo.com.vn
Nam
Ấp bình tây ***, bình hoà tây, mộc hoá, Long an
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Long An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết