Ảnh đại diện Tài (AC8966)
Đặng *** Tài
01/07/1992
0903826***
Tp Hồ Chí Minh
dangquocta***@gmail.com
Nam
*** Him Lam Department, Ward 7, Dist 8, HCMC
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết