Ảnh đại diện Sự (AD0426)
Trần *** Sự
04/04/1998
0358224***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Sutran21***@gmail.com
Nam
*** Đường 13, phường Phước Bình, Quận 9, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết