Ảnh đại diện Tâm (AD0806)
*** Tâm
11/07/1994
0933661***
tamminh***@gmail.com
Nam
*** Dương Bá Trạc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết