Ảnh đại diện Triều (AD0859)
Nguyễn Tấn Triều
30/06/1986
0915990***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
trieunguyen***@gmail.com
Nam
*** Bùi Thị Xuân, Phường 3, quận Tân Bình, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết