Ảnh đại diện Tuấn (AD1153)
Ngọ *** Tuấn
01/08/1996
0389819***
Tp Hồ Chí Minh
ndtuan0***@gmail.com
Nam
*** Lê Văn Lương, Q7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết