Ảnh đại diện Thành (AD1987)
Mai *** Thành
26/05/1998
0963928***
Tp Hồ Chí Minh
thanhnienkt1***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết