Ảnh đại diện Tấn (AD2607)
Thái *** Tấn
24/05/1995
0965278***
Tp Hồ Chí Minh
thaivanta***@gmail.com
Nam
Đường Hiệp Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết