Ảnh đại diện Hào (AD4578)
Trịnh *** Hào
13/06/1997
0988638***
Tp Hồ Chí Minh
anhhaoqldd1***@gmail.com
Nam
*** ấp 3 xã Tân Kiên huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6,5 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết