Ảnh đại diện Tuấn (AD5266)
Đoàn *** Tuấn
24/02/1991
0932143***
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
anhtuanh***@gmail.com
Nam
xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết