Ảnh đại diện Lâm (AD5716)
Nguyễn *** Lâm
16/07/1995
0355773***
Bình Dương
nhatlam***@gmail.com
Nam
công viên Thanh Lễ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết