Ảnh đại diện PHÁT (AD5869)
NGUYỄN *** PHÁT
01/04/1992
0906625***
Tp Hồ Chí Minh
phatnguyennguyen9***@gmail.com
Nam
*** / 35 Đường 3 / 2 Phường 11 Quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết