Ảnh đại diện Thịnh (AD6016)
Nguyễn Gia Thịnh
26/06/1993
0777997***
Tp Hồ Chí Minh
nguyengiathinh.***@gmail.com
Nam
Căn hộ Masteri, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết