Ảnh đại diện Cảnh (AD6458)
Nguyễn *** Cảnh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến hiện nay: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại PNC Telecom
Kỹ năng

Có khả năng tiếp thu nhanh với công việc và thích ứng tốt
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật