Ảnh đại diện Nhật (AD7815)
Lương *** Nhật
11/07/1995
0393591***
Hà Nội
nhatluong11***@gmail.com
Nam
*** Cầu đất, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết