Ảnh đại diện Kha (AD8695)
Nguyễn Thị Tuyết Kha
28/06/1994
0945819***
Cần Thơ
pqhuynga***@gmail.com
Nữ
phường Hưng Lợi, Cái Răng, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Cần Thơ
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết