Ảnh đại diện Nhân (AD9356)
Trần *** Nhân
Thông tin nghề nghiệp

Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp