Ảnh đại diện Luân (AD9499)
Nguyễn *** Luân
02/08/1994
0868921***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyenthanhluan.***@gmail.com
Nam
Lý phục man
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết