Ảnh đại diện Nhuận (AD9886)
*** Nhuận
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp