Ảnh đại diện Trọng (AE0139)
Nguyễn Tiến Trọng
28/06/1997
0964789***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nttrong.hcmu***@gmail.com
Nam
Bình Hoà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết