Ảnh đại diện Minh (AE0656)
Trần *** Minh
01/08/1982
0987705***
Bình Dương
Trananhminh0***@gmail.com
Nam
Phú Hoà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Quản trị điều hànhKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết