Ảnh đại diện Khoa (AE0749)
Lý Trần *** Khoa
11/10/1987
0342017***
Tp Hồ Chí Minh
Lytrandangk***@gmail.com
Nam
*** Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết