Ảnh đại diện Lyy (AE0749)
*** Lyy
28/02/1994
0342011***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Lytrandangk***@gmail.com
Nữ
*** Điện Biên Phủ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Khác
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Trợ lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết