Ảnh đại diện HIỆP (AE1074)
HỒ *** HIỆP
26/02/1994
0357539***
hotronghie***@gmail.com
Nam
xóm *** quỳnh văn quỳnh lưu nghệ an
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết