Ảnh đại diện Ý (AE1218)
Nguyễn *** Ý
Thông tin nghề nghiệp

Thư ký
Cần Thơ, An Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
4,5 triệu
Luật Tố tụng dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp