Ảnh đại diện Nhân (AE1352)
Hoàng *** Nhân
01/07/1982
0913124***
Tp Hồ Chí Minh
nhan***@gmail.com
Nam
*** Lã Xuân Oai, P.Long Trường
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết