Ảnh đại diện Phong (AE1967)
Nguyễn *** Phong
13/06/1993
0971816***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenphong2***@gmail.com
Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết