Ảnh đại diện Duy (AE4740)
*** Duy
08/04/1992
0797608***
Tp Hồ Chí Minh
voduy3***@gmail.com
Nam
Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết