Ảnh đại diện Tâm (AE7168)
Nguyễn Lê *** Tâm
05/07/1989
0909766***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenbent1***@gmail.com
Nam
TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Thẩm định giá
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết