Ảnh đại diện Đăng (AE9370)
Trần *** Đăng
24/02/1989
0909022***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
danght***@gmail.com
Nam
*** Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
28 triệu
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết