Ảnh đại diện Kha (AF0313)
Trần *** Kha
27/05/1996
0588161***
Tp Hồ Chí Minh
tranvukh***@gmail.com
Nam
*** Nguyen Tuan
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết