Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Hà
Phan ***
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại CÔng ty TNHH Luật Á Châu
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848