Ảnh đại diện Khoa (AF1220)
Nguyễn *** Khoa
07/07/1994
0988492***
Tp Hồ Chí Minh
g.dangk***@gmail.com
Nam
Quận ***, HCMC
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết