Ảnh đại diện Tuấn (AF1630)
Phan *** Tuấn
12/12/1992
0902599***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
anhtuanlaw.***@gmail.com
Nam
*** Đường 198, Phước Long A, Quận 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
25 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết