Ảnh đại diện Bách (AF2625)
Nguyễn *** Bách
13/05/1984
0938969***
Tp Hồ Chí Minh
ngthbachk***@yahoo.com
Nam
*** Ấp Hậu Lân, X. Bà Đểm, H. Hóc Môn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết