Ảnh đại diện Hiếu (AF3174)
*** Hiếu
18/02/1995
0968285***
Tp Hồ Chí Minh
hieu1***@gmail.com
Nam
*** đường số 8, phường Hiệp Bình Phước
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết