Ảnh đại diện Lucifer (AF4405)
Lucifer
25/06/1995
0987353***
Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tienlynk2561***@icloud.com
Nam
Xã nghĩa hồng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trung học
Độc thân
Nhân viên
Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết