Ảnh đại diện Thạch (AF4706)
Nguyễn *** Thạch
25/05/1997
0338882***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenlamthachb1503***@gmail.com
Nam
*** Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết