Ảnh đại diện Tú (AF6516)
Nguyễn ***
30/05/1995
0364595***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
nguyenmaut***@gmail.com
Nam
*** Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
15 triệu
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết