Ảnh đại diện Lâm (AF8183)
*** Lâm
18/10/1995
0905256***
Tp Hồ Chí Minh
bushla***@gmail.com
Nam
*** Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết