Ảnh đại diện Phúc (AG1016)
Nguyễn Văn Phúc
26/06/1995
0909796***
Tp Hồ Chí Minh
phucminh.v***@gmail.com
Nam
*** Đoàn Văn Bơ, Quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết