Ảnh đại diện Tiến (AG1453)
Lương Hoàng *** Tiến
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp