Ảnh đại diện Đức (AG1798)
Hoàng *** Đức
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Văn phòng luật sư Bùi Thành Luật (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Giao tiếp, đàm phán, thương lượng
- Làm việc nhóm
- Phân tích
- Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu tài liệu
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm việc lâu dài, có cơ hội thăng tiến tốt, môi trường làm việc năng động