Ảnh đại diện Thành (AG1844)
Bùi *** Thành
18/10/1998
0969889***
Tp Hồ Chí Minh
buituanthanh1***@gmail.com
Nam
Chung cư Bàu Cát ***, 260 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
MarketingKinh doanh - Bán hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết