Ảnh đại diện Bảo (AG2988)
Đào *** Bảo
03/08/1981
0397858***
Tp Hồ Chí Minh
baodao***@gmail.com
Nam
*** Chiến Lược, phường Tân Tạo, quận Bình Tân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết