Ảnh đại diện Bình (AG3319)
Phan *** Bình
13/06/1996
0975735***
Hà Nội
binhpv1***@gmail.com
Nam
Đội *** - thôn hậu dưỡng - kim chung - đông anh - hà nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết