Ảnh đại diện Phúc (AG5156)
Nguyễn *** Phúc
24/05/1997
0335642***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ntphuc24***@gmail.com
Nam
*** Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết